Newtalk網紅 IG
Newtalk網紅 IG
讀者投書-文章清單
我是悠然,政治學者及職業譯者,專攻政治理論與政治史,譯有《政治學的世界》與《行政學-公部門之管理》等教科書。
2021.02.27 | 15:29
2021.02.20 | 17:22
2013.07.04 | 18:32
2012.12.01 | 09:41
2012.06.18 | 22:15
2011.12.25 | 23:21
2011.12.13 | 23:48
2011.10.12 | 17:04
2011.07.07 | 12:53
2011.04.18 | 23:53
2011.04.09 | 16:07
2011.03.28 | 19:44
2011.03.23 | 00:16
2011.03.22 | 15:56
2011.03.08 | 13:22
2011.02.22 | 00:18
2011.02.22 | 00:14
2011.02.22 | 00:10
2011.02.22 | 00:03
1 2 3 4
網頁已閒置超過 90 秒囉!
請按任意鍵,或點擊空白處,即可回到文章。