Newtalk網紅 IG
Newtalk網紅 IG
讀者投書-文章清單
成功大學政經所博士,曾任市議員服務處助理、勞動部機要秘書、立委國會辦公室法案助理,現為自由作家,經營臉書粉絲專頁『心如石硯』,歡迎先進們一同聊政治品電影。
2020.12.04 | 08:04
2020.11.02 | 09:13
2020.09.21 | 09:09
2020.08.14 | 09:17
2020.08.13 | 08:54
2020.08.05 | 07:20
2020.07.26 | 06:27
2020.07.24 | 08:10
2020.07.22 | 14:42
2020.07.04 | 08:28
2020.06.07 | 08:57
2020.05.31 | 05:54
2019.11.12 | 14:45
2019.09.11 | 07:30
2019.05.04 | 08:21
2019.04.16 | 14:01
2019.04.03 | 15:39
2019.03.13 | 07:13
2019.01.10 | 07:18
熱門話題 more >