Newtalk網紅 IG
Newtalk網紅 IG
讀者投書-文章清單
成功大學政經所博士,曾任市議員服務處助理、勞動部機要秘書、立委國會辦公室法案助理,現為自由作家,經營臉書粉絲專頁『心如石硯』,歡迎先進們一同聊政治品電影。
2021.10.14 | 04:52
2021.10.05 | 08:00
2021.06.20 | 17:25
2021.06.15 | 13:50
2021.06.07 | 19:05
2021.05.25 | 07:59
2021.05.23 | 05:04
2021.05.16 | 00:21
2021.03.22 | 08:24
2021.03.18 | 05:37
2021.03.16 | 06:27
2021.02.27 | 07:46
2021.02.25 | 08:54
2021.02.18 | 10:19
2021.02.08 | 09:39
2021.02.03 | 14:01
2020.12.24 | 08:04
2020.12.11 | 08:09
2020.12.10 | 08:14
熱門話題 more >